Επικοινωνία

Πρότυπος Μονάδα Παραδοσιακών
Γλυκών
Θέση Σμουρδιά Τήνου
Τηλ.: 2283021152
Fax:2283021175

Halaris Patisserie

Ζαχαροπλαστείο

Ταξιαρχών 12

Τηλ.: 2283025087 και 2283023274

Halaris Αλεύρι Μέλι

Ταξιαρχών & Ιορδάνου 1

Τηλ.: 2283025057

Halaris Art & Coffee

Πολυχώρος

Γ. Παλαμάρη 3

Τηλ.: 2283024022

Halaris Πρατήριο

Ευαγγελιστρίας 3

Τηλ.: 2283023350

 

 Email: info@halarisgroup.com